1991 m. sausio 13 d. gindamas Vilniaus televizijos bokštą žuvo Rimantas Juknevičius – Lietuvos laisvės gynėjas. Gimė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kapsuke (Marijampolėje). 1984 m. baigė Marijampolės 6 vidurinę mokyklą (Sūduvos gimnazija), 1985 m. – Kauno 23–iąją profesinę technikos mokyklą. Baigęs tarnybą sovietinėje armijoje nuo 1987 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas), Radioelektronikos fakultete. 1991 m. sausį važinėdavo budėti į Vilnių. Artimieji pasakoja, kad… „Lemtingą vakarą jis buvo persišaldęs, jam skaudėjo gerklę, slogavo, nes iš vakaro visą dieną šaltyje prabuvo kartu su žmonėmis gatvėje. Tą vakarą teta dar paprašė, kad pasirūpintų savo sveikata ir liktų nakvoti, bet jis nepaklausė ir kartu su draugu išvyko prie Vilniaus televizijos bokšto“. 1991-01-15 apdovanotas LR AT Prezidiumo 1-jojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu. 1991-01-16 iškilmingai palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse. Marijampolėje jo vardu pavadinta gatvė, mokykloje, kurioje mokėsi, atidengta atminimo lenta.

Categories: