1938 m. vasario 5 d. laikraštyje „Suvalkų kraštas“ rašoma: „Turtinama biblioteka. Marijampolės valst. viešoji biblioteka ir prie jos esanti skaitykla paskutiniu laiku turi gana daug skaitytojų, kurių į dieną skaityklą aplanko 50-60. Todėl Švietimo ministerija rūpinasi nuolatiniu skaityklos plėtimu, išrašydama didelį skaičių laikraščių ir žurnalų. Viso šiuo metu skaityklą lanko apie 70 laikraščių bei žurnalų, kai kurių net po 2 egzempliorius“.

Categories: