1886 m. gruodžio 2 d. Runkų k., Višakio Rūdos valsč., Marijampolės apskr. gimė Pranas Dovydaitis – valstybės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. 1908 m. eksternu išlaikė brandos egzaminus Marijampolės gimnazijoje, 1912 m. baigė Maskvos universiteto teisės fakultetą, 1920-1922 m. dėstė filosofijos istorijos kursą Aukštesniuosiuose kursuose Kaune, 1922 m. tapo Lietuvos universiteto Teologijos ir filosofijos fakulteto profesoriumi, 1935 m. jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Apie 40 periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas, parašė originalių mokslo darbų kultūros, religijos, filosofijos temomis. Mirė 1942 m. lapkritčio 4 d. Sverdlovske (Jekaterinburgas), Rusija. Kapas neišliko. Kenotafas – Rasų kapinėse.

Categories: