1990 m. liepos 25 d. Marijampolės miesto valdybos potvarkiu Nr. 136 bibliotekai sugrąžintas Sūduvos krašto švietėjo ir lietuvybės žadintojo Petro Kriaučiūno vardas

Categories: