1985 m. gruodžio 31 d. Kapsuko miesto centrinės bibliotekos fonde buvo 113 579 leidiniai. Bibliotekoje skaitė 6698 skaitytojai, kuriems per metus išduota 146 632 leidiniai. Visas knygyno fondas pagal šakas: visuomeninė politinė literatūra – 18075, gamtos mokslų literatūra – 5905, technikos literatūra – 4747; žemės ūkio literatūra – 3229, meno ir sporto literatūra – 12969, grožinė literatūra – 46 262, kita literatūra – 22 392. fiziniai vienetai.

Categories: