1954 m. Kapsuko rajoninės bibliotekos fonduose buvo 11658 egz. knygų: visuomenės mokslų literatūra – 404; gamtos mokslų literatūra – 1134; techninė literatūra – 774; žemės ūkio literatūra – 1616; grožinė literatūra – 3700; kitų mokslo šakų literatūra – 411.

Categories: