1983 m. rugpjūčio 24 d. atidaromas specialiai bibliotekai projektuotas priestatas (Vytauto g. 20). Visi bibliotekos skyriai įsikuria po vienu stogu. Daugiau kaip 2600 m2 bibliotekos pastate įrengiami Bibliografijos, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros, Metodikos ir Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriai, skaityklos ir saugyklos. Patalpos buvo aprūpintos nauju inventoriumi, meno kūriniais. Pastato fasadą papuošė skulptoriaus J. Narušio iškaba ir skulptūra. Bibliotekoje suprojektuotos specialios erdvės meno ir muzikos mylėtojams, įrengta parodų salė bei salės renginiams. Biblioteka tampa viena moderniausiai ir geriausiai įrengtų bibliotekų respublikoje.

Categories: