1991 m. įkuriamas Marijampolės rajonas, o Marijampolės rajone buvusi bibliotekų sistema suskyla į 2 dalis: miesto ir rajono viešųjų bibliotekų tinklus. Centrinė biblioteka tampa miesto biblioteka su 3 filialais mieste, o bibliotekos kaimo teritorijoje perduodamos apylinkių taryboms. Šių bibliotekų fondų komplektavimas pavedamas naujai įkurtam Bibliotekų centrui prie rajono Švietimo skyriaus.

Categories: