1935 m. sausio 27 d. „Mūsų kraštas“ rašo, kad Marijampolėje prie Valstybinio centralinio knygyno (bibliotekos) veikia Petro Kriaučiūno vardo skaitykla. Tai pirmoji bibliotekos sąsaja su garbaus Sūduvos krašto švietėjo ir lietuvybės žadintojo vardu.

Categories: