1962 m. Lietuvoje buvo panaikintos vaikų bibliotekos. Fondai išdalinti mokyklų bibliotekoms. Kapsuko rajoninę biblioteką ištiko tas pats likimas. Dar 1958 m. bibliotekos fonduose buvo 27 209 knygos.

Categories: