1921 m. gruodžio 7 d. mirė rašytoja Žemaitė (tikras vardas Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė). 1921 m. grįžusi iš Amerikos, įsikūrė Marijampolėje pas advokatą Andrių Bulotą. Ten gyvendama rašė ir taisė senus raštus. Žiemą su reikalais išvažiavusi į Kauną smarkiai peršalo, susirgusi plaučių uždegimu mirė. Palaidota senosiose Marijampolės kapinėse. Gimė 1845 m. gruodžio 31 d. Bukantės dvarelyje, Plungės valsč.

Categories: