1921 m. rugsėjo 1 d. Marijampolėje įkurtas Valstybinio centrinio knygyno filialas (biblioteka).1921-1924 m. biblioteka glaudėsi Marijampolės apskrities savivaldybės pastate (Vytauto g. 41). Pradžia buvo sunki: biblioteka neturėjo patalpų, jaunos valstybės skiriamų lėšų neužteko net leidinių naujienoms įsigyti, nekalbant apie įvairių mokslo šakų literatūrą. Skaitytojų poreikiai buvo didesni už bibliotekos galimybes. 1923-04-13 Švietimo ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui adresuotame rašte, apie Marijampolės centrinio knygyno filialą rašoma: „Jis užima vieną kambarėlį apskrities savivaldybės bute; kambarėlis žema tvorele perskirtas į 2 skyrius; viename randasi sena suirusi spinta, kurioje patalpintos knygos; kitos knygos guli ant grindų; vienas mažytis stalelis, viena taburetė – tai ir visi baldai… Knygyne viso randasi suregistruotų ir sukataloguotų 1162 knygos; iš jų 250 su aptaisais, likusios 912 be aptaisų.  Ėmėjai daugiausia moksleiviai ir keletas kareivių. Skaitytojų labai mažai.“ Štai tokia Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos istorijos pradžia.

Categories: