2006 m. išleista knyga „Tiltas, jungiantis dabartį su praeitimi“ skirta Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 85 metų jubiliejui. Leidinį sudarė Laimutė Kraukšlienė.

Tiltas, jungiantis dabartį su praeitimi ir ateitimi : Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai – 85 / sudarytoja Laimutė Kraukšlienė. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006. – 48 p. : iliustr. – Tiražas 300 egz.

Categories: