1955 m. balandžio 9 d. Marijampolės miestas buvo pavadintas Kapsuku, todėl Marijampolės rajoninė biblioteka pradėta vadinti Kapsuko rajonine biblioteka.

Categories: