1976 m. pasibaigus Kapsuko (Marijampolės) rajono masinių bibliotekų centralizacijai, Kapsuko rajoninė biblioteka pavadinta Kapsuko miesto centrine biblioteka.

Categories: