1942 m. rugpjūčio 28 d. Marijampolės miesto viešoji biblioteka iš Marijampolės butų biuro gauna raštą, puikiai atspindintį to meto buities aktualijas: „Pranešu, kad Tamstai pavestos įstaigos proporcingai užimam plotui, centraliniam šildymui šiam žiemos sezonui reikalinga 20 kv. m. kuro-malkų. Minėtas kuras-malkos reikalinga miške patiems pagaminti ir pristatyti vieton. Tuo reikalu burmistro leidimas gautas. Kitus reikalingus formalumus pas girininką ir pan. įstaiga pati pasirūpina atlikti. Marijampolės apskr. maitinimo ir ūkio skyriuje daryti žygiai gauti anglies, bet jokios garantijos, kad bus gauta – nėra…”

Categories: