1963 m. – 2002 m. gegužės 7 d. beveik 40 metų bibliotekai vadovavo Janina Arbačiauskienė. Janina Vaitkevičiūtė – Arbačiauskienė gimė 1936 m. sausio 8 d. Marijampolėje. 1954 m. baigė Marijampolės 2-ąją vidurinę mokyklą ir pradėjo dirbti klubo skaityklos vedėja, nuo 1956 m. – Kapsuko rajoninėje vaikų bibliotekoje. 1958 m. įstojo į Vilniaus kultūros švietimo technikumą, kur įgijo bibliotekininko specialybę. 1962 m. paskirta Marijampolės rajono vaikų bibliotekos vedėja, 1963 m. – Kapsuko rajoninės bibliotekos vedėja, 1976 – 2002 m. – Kapsuko centrinės bibliotekos, vėliau – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: 1971 m. buvo kultūros darbuotojų profsąjungos rajono komiteto pirmininkė, 1980 m. – miesto tarybos deputatė, miesto moterų tarybos narė, Marijampolės moterų klubo „Zonta“ narė. 1997 m. už ilgametį ir sąžiningą darbą apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu. Mirė 2008 m. liepos 28 d. Kaune. Palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.

Categories: