1921 m. rugsėjo 1 d. Izabelė Natkevičaitė (Natkevičiūtė) pradėjo dirbti Marijampolės centralinio valstybės knygyno (bibliotekos) vedėja.  1923 m. gegužės 15 d. buvo Švietimo ministerijos Bendrųjų reikalų departamento sprendimu atleista iš šių pareigų.

Categories: