1942 m. birželio 24 d. Marijampolės valstybinės viešosios bibliotekos vedėja pradėjo dirbti Izabelė Dumčiūtė. Šias pareigas ėjo iki 1946 m. Tik 1944 m. keletą mėnesių bibliotekos vedėju dirbo J. Kudrevcevas. Izabelė Dumčiūtė gimė 1920 m. rugpjūčio 1 d. Marijampolės valsč., Degučių k.. baigė gimnaziją ir kurį laiką dirbo Marijampolės miesto savivaldybėje registratore. Spėjama, kad šiose pareigose dirbo iki 1946 m. pabaigos arba 1947 m. pradžios.

Categories: