1946 m. Marijampolės viešojoje valstybinėje bibliotekoje įsteigtas vaikų literatūros skyrius. Juozas Penčyla buvo pirmasis skyriaus vedėjas (bibliotekininkas). Jam išėjus į pensiją skyrius perduodamas neilgai dirbusiai Jonai Narušytei. Antanas Aleknavičius vaikų literatūros skyriui (nuo 1948 m. vaikų biblioteka) vadovavo iki 1953 m. Bibliotekininke dirbo Joana Žiemienė (iki 1957 m.).

Categories: