1920 m. sausio 28 d. Marijampolėje išleistas savaitraščio „Laisvė ir Žemė“ pirmasis numeris. Leidėjas ir redaktorius V. Ulevičius. Tuometinis redakcijos adresas: Marijampolė, Prienų (Gedimino) g-vė, Nr. 5.

Categories: