1930 m. sausio19 d. Marijampolėje išleistas Šv. Juozapo mirštantiems gelbėti ir Gyvojo rožančiaus brolijų laikraščio „Šventųjų bendravimas“ pirmasis numeris.

Categories: