1930 m. sausio 31 d. išėjo marijonų vedamos Marijampolės parapijos ir Marijonų Švč. Trejybės brolijos laikraščio „Marijampolės parapija“ pirmasis numeris.

Categories: