1944 m. kovo 8 d. Statistikos valdybai parengtoje anketoje rašoma, kad biblioteka buvo atvira skaitytojams nuo 10 – 16 val, prieš šventadienius nuo 10 – 13 val. Bibliotekos fondą sudarė 1108 knygos (jaunimo literatūra – 86, beletristika – 594, mokslo veikalai – 28, kitos – 400). 1943 m. biblioteka gaudavo 11 laikraščių ir 5 žurnalus. Bibliotekoje buvo 668 skaitytojai (544 vyrai, 122 moterys). Per metus į namus buvo išduotos 429 knygos. Skaitytojas galėjo paimti 1 knygą 14 dienų laikotarpiui (neįrištos knygos į namus nebuvo išduodamos).

Categories: