1831 m. birželio 2 d. į Marijampolę įžengė sukilėlių kariuomenė vadovaujama generolo Antano Gelgaudo (1792-04-27 – 1831-07-13). 1830–1831 m.  Abiejų Tautų Respublikos tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimas kilo dėl nepasitenkinimo Rusijos valdžios politika. Sukilti paskatino 1830 m. Prancūzijos Liepos revoliucija, Belgijos revoliucija,  revoliuciniai judėjimai Italijoje, Vokietijoje. Sukilimas apėmė Rusijos valdomas Lenkijos žemes, Lietuvą, Baltarusiją, Vakarų Ukrainą.

Categories: