1953 m. sausio 31 d.  Marijampolės rajoninės bibliotekos vedėju pradėjo dirbti Henrikas Barauskas. Henrikas Barauskas gimė 1928 m. balandžio 20 d. Marijampolėje, tarnautojų šeimoje. 1942-1949 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1949-1951 m. Vilniaus J.Tallat – Kelpšos muzikos mokykloje. 1951 m. pradėjo dirbti Marijampolės vykdomajame komitete: 1951-1952 m. – Kultūros švietimo darbo skyriaus vedėju, vėliau plano komisijos ekonomistu, o nuo 1953 m. sausio iki 1953 m. rugpjūčio 27 d. – Marijampolės rajono bibliotekos vedėju. 1953-1955 m. mokėsi Vilniaus juridinėje mokykloje,1955-1965 m. dirbo Vilniaus Mokytojų namuose vaikų sektoriaus vedėju, vėliau – meno sektoriaus vedėju. 1965-1974 m. dirbo Respublikiniuose profsąjungų kultūros rūmuose direktoriumi. 1969 m. baigė Leningrado aukštąją profsąjungų mokyklą ir įgijo kultūros – švietimo darbuotojo specialybę. 1974 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto kultūros valdyboje viršininko pavaduotoju, 1981 m. buvo paskirtas Vykdomojo komiteto užsienio ryšių skyriaus vedėju. 1989 m. išėjo į pensiją. 1989 – 1999 m. dirbo Taupomajame banke bei Lietuvos Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje administracinį darbą.

Categories: