1930 m. vasario 16 d. Ūdrupio k., Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Vytautas Blūšius – choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, docentas. Mokėsi Kūlokų pradžios mokykloje, Liudvinavo progimnazijoje ir Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje. Dirbo Kauno vaikų darželių ir mokyklų muzikos mokytoju, chorų ir orkestrų vadovu, 1959–1961 m. Kauno vaikų muzikos mokyklos mokytoju, 1961–1963 m. paskirtas Kauno specialiosios vidurinės muzikos mokyklos direktoriumi, 1963–1973 m. vadovavo Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklai. Nuo 1973 m. dirbo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto vyr. dėstytoju, 1975 m. – dekanas, nuo 1987 m. – docentas, 1987 m. – prorektorius. 1995 m. paskirtas Klaipėdos universiteto docentu, įsteigė Menų fakulteto muziejų. Sukūrė virš 150 įvairaus žanro kūrinių. 1965 m. Vytautui Blūšiui suteiktas LR nusipelniusio mokytojo vardas, o 1980 m. jis apdovanotas Kultūros žymūno ženklu, 2005 m. suteiktas Meno kūrėjo statusas. Mirė 2019 m. vasario 19 d. Klaipėdoje.

Categories: