1851 m. lapkričio 23 d. Ožkabalių k., Bartninkų valsč., Vilkaviškio apskr. gimė Jonas Basanavičius – lietuvių tautinio judėjimo veikėjas ir ideologas, mokslininkas, gydytojas, Vasario 16 Akto signataras, Lietuvos universiteto garbės narys, profesorius, Bulgarijos Mokslų akademijos narys. 1866 m. buvo priimtas į Marijampolės keturklasę mokyklą, kuri po metų reorganizuota į klasikinę gimnaziją. Baigęs gimnaziją, 1873 m. išvyko studijuoti į Maskvos universitetą. Ten aktyviai dalyvavo lietuvių studentų draugijos veikloje. 1880 m. pradžioje išvyko į Bulgariją, kur dirbo Lomo ligoninės direktoriumi, o laisvu laiku rašė straipsnius į lietuviškus laikraščius. 1883 m. parengė pirmuosius žurnalo „Aušra“ numerius. 1904 m. panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, sugrįžta į Lietuvą. 1905 m. pirmininkavo Didžiajam Vilniaus Seimui. 1917 m. išrinktas į Lietuvos Tarybą, kuri 1918-02-16 jam pirmininkaujant pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Mirė 1927 vasario 16 d. Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.

Categories: