1871 m. lapkričio 17 d. Daugirdų k., Krokialaukio valsč., Alytaus apskr. gimė Tomas Naruševičius-Norus – Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, diplomatas, inžinierius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Maskvos universitete bei Maskvos aukštojoje technikos mokykloje. Stažavosi Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Maskvoje vienas organizatorių ir vadovų. 1917 m. partijos „Santara“ Rusijoje vienas steigėjų. 1917-1918 m. gyveno JAV. 1919 m. kaip JAV lietuvių atstovas dalyvavo Paryžiaus taikos konferencijoje, 1920 m. – Lietuvos delegacijos Tautų Sąjungos posėdžiuose narys, taikos derybų su Sovietų Rusija delegacijos vadovas, 1921 m. Briuselyje Lietuvos derybų su Lenkija, 1922 m. Genujos konferencijoje delegacijų narys. 1921-1923 m. – Lietuvos pasiuntinys Didžiojoje Britanijoje. 1923-1924 m. – susisiekimo ministras. Mirė 1927 m. rugsėjo 16 d. Kaune. Palaidotas Krokialaukyje.

Categories: