1840 m. sausio 19 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Tomas Ferdinandas Žilinskas – pedagogas, kultūros veikėjas, varpininkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Baigė Suvalkų berniukų gimnaziją ir Varšuvos vyriausiosios mokyklos Juridinį skyrių. 1866 m. paskirtas Veiverių pedagoginių kursų lietuvių valstiečių vaikams mokytoju, dėstė matematiką, gamtos mokslus ir lietuvių kalbą. Veiveriuose dirbo 37 metus. Nuo 1903 m. vasaros apsigyveno Kaune. Aktyviai dalyvavo Dainos draugijos, Nemuno bendrovės veikloje, priklausė Lietuvių mokslo draugijai, dirbo švietimo draugijos „Saulė“ kursų mokytoju, sudarė pradinių mokyklų programą, taip pat dėstė lietuvių kalbą Kauno mokyklose. Per Pirmąjį pasaulinį karą išvyko į Voronežą. Grįžęs į Lietuvą dirbo mokytoju Kauno Saulės gimnazijoje, švietimo ministro patarėju. Mirė 1929 m. birželio 22 d. Gudelių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr.

Categories: