1891 m. sausio18 d. Vižaidų k., Gižų valsč., Vilkaviškio apskr. gimė Stasys Žilinskas – gydytojas, pulkininkas leitenantas, medicinos mokslų kandidatas. 1911 m. baigė Marijampolės gimnaziją, studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete, buvo Lietuvių studentų draugijos narys. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Lazdijuose laisvai praktikuojančiu gydytoju. 1920-03-01 suteiktas sanitarijos leitenanto laipsnis. 1920-08-28 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1921-07-12 pakeltas į vyr. leitenantus. 1924-07-24 pradėjo eiti Aukštųjų karininkų kursų ir karo mokyklos gydytojo pareigas. Nuo 1940 m. buvo VDU Ausų, nosies, gerklės katedros vedėjas, vėliau docentas. 1944 m. pakviestas į Kauno medicinos institutą profesoriumi. Mirė 1965 m. gruodžio 15 d. Kaune.

Categories: