1860 m. gruodžio 31 d. Dovainiškių k., Pakruojo valsč., Šiaulių apskr. gimė Silvestras Žukauskas – generolas, visuomenės ir kariuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1883–1887 m. Vilniaus karo mokykloje. Buvo paskirtas į 112 Uralo pėstininkų pulką Panevėžyje. 1900 m. suteiktas kapitono laipsnis. 1904–1905 m. dalyvavo Rusijos-Japonijos kare. I pasaulinio karo metu vadovavo kautynėms prie Kėdainių, Ariogalos, Šiaulių, Šeduvos. 1916 m. suteiktas generolo majoro laipsnis. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 m. paskirtas Generalinio štabo viršininku, 1920–1921 m. – armijos vadu, 1923–1928 m. – kariuomenės vadu. 1920 m. suteiktas generolo laipsnis. Pasižymėjusiems kariams įsteigė pirmąjį lietuvišką apdovanojimą – kryžių „Už Tėvynę“, kuris vėliau išaugo į naują apdovanojimo ženklą – Vyčio kryžių. 1928 m. išėjo į atsargą. Mirė 1937 m. lapkričio 26 d. Dovalgonių vienk., Pažaislio valsč., Kauno apskr.

Categories: