1911 m. kovo 6 d. Užpaliuose, Utenos apskr. gimė Pranciškus Adomaitis – kunigas, marijonas, vienas iš Antisovietinio pasipriešinimo dalyvių. 1929 m. baigė Marijampolės gimnaziją ir įstojo į marijonų kongregaciją. 1930-1934 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934-1944 m. kunigavo Marijampolės parapijoje, buvo pradinių mokyklų tikybos mokytoju. 1944 m. perkeltas į Skardupių parapiją. 1945 m. rugpjūčio 15 d. dalyvavo įkuriant Tauro partizanų apygardą. 1945-12-01 buvo NKVD suimtas ir nubaustas 10 metų bausme pataisos darbų lageryje. Antrą kartą nubaustas kaip “pavojingas recidyvistas” už pamaldų organizavimą Kazachstano vokiečiams. Grįžęs į Lietuvą, kunigavo Leipalingio, Seirijų, Gerdašių parapijose. 1995 m. paskirtas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos altarista. Nuo 2004 m. gyveno Marijampolės kunigų globos namuose. Mirė 2008 m. vasario 26 d. Marijampolėje. Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.

Categories: