1880 m. sausio 11 d. Balsupių k., Šunskų vlsč., Marijampolės apskr. gimė Pijus Bielskus – kunigas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininkas. Mokėsi Keturvalakių pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. Studijavo Šveicarijos Fribūro ir Belgijos Leuveno universitetuose ir įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 1910 m. – profesorius Seinų kunigų seminarijoje, Pirmojo pasaulinio karo metu vadovavo į Tambovą perkeltai Marijampolės „Žiburio“ mergaičių gimnazijai. 1919-06-16 atstovavo Lietuvai Taikos konferencijoje, Paryžiuje. 1920 m. paskirtas Užsienio reikalų ministerijos patarėju. Nuo 1921 m. Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininkas, nuo 1930 m. Lietuvos ordinų kancleris. Buvo vienas iš Ateitininkų federacijos vadovų. 1940 m. savo brolio knygnešio Vinco Bielskaus namuose paslėpė Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą, kurio tolesnis likimas nežinomas. Sovietiniais metais dirbo įvairius darbus, paskutinės pareigos – sodininkas Kauno J. A. Domaševičiaus tuberkuliozės sanatorijoje. Mirė 1958 m. liepos 16 d. Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse.

Categories: