1891 m. vasario 23 d. Kušliškių k., Kalvarijos valsč., Marijampolės apskr. gimė Petras Klimas – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, LR Užsienio reikalų ministras, istorikas, diplomatas, politinis kalinys, tremtinys. Mokėsi Liudvinave, Kalvarijoje, vėliau – Marijampolės gimnazijoje. 1910 m. įstojo į Maskvos universitetą. 1915 m. vokiečiams okupavus Lietuvą, dalyvavo visuose svarbiausiuose tuometiniuose įvykiuose. 1917 m. buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1919-1923 m. dirbo užsienio reikalų ministerijoje. 1923 m. tapo įgaliotuoju ministru Italijoje, 1925 m. – Prancūzijoje, 1940 m. buvo įgaliotasis ministras Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Liuksemburge. 1943-1944 m. buvo vokiečių įkalintas, 1945 m. sovietų valdžios suimtas ir nuteistas. 1955 m. po tremties apsigyveno Kaune. Mirė 1969 m. sausio 16 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Categories: