1881 m. birželio 18 d. Gavaltuvos k., Antanavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Jonas Jarumbavičius – pedagogas, knygnešys, Marijampolės pradžios mokyklos vedėjas, Marijampolės apskrities pradžios mokyklų inspektorius. Mirė 1972 m. rugsėjo 21 d. Marijampolėje. Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.

Categories: