1870 m. vasario 24 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Marija Matulaitytė – knygnešė. Baigė Domeikų pradžios mokyklą. Pasekė tėvo ir brolio knygnešių pėdomis. Savo namuose, Marijampolėje, buvo įrengusi slėptuves. Pas ją atneštą spaudą perduodavo atvykstantiems paupariams ir kitiems platintojams. Žandarai buvo pradėję ją sekti, 1904 m. byla buvo nutraukta. Mirė 1958 m. gruodžio 12 d. Marijampolėje. Palaidota Marijampolės senosiose kapinėse.

Categories: