1900 m. lapkričio 12 d. Bučiūnų k., Pašvitinio valsč., Šiaulių apskr. gimė Leonas Taunys (Kovas) – lakūnas, pulkininkas, ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Baigė Kauno karo mokyklą, aviacijos karininkų kursus, o 1927 m. – aukštojo pilotažo mokymus. 1928 m. suteiktas karo lakūno vardas, 1930 m. – kapitono laipsnis. Už nuopelnus Lietuvos Respublikai buvo ne kartą apdovanotas. Dalyvavo 1934 m. karininkų rengtame vyriausybiniame perversme. Jam nepavykus, atleistas iš kariuomenės pačiam prašant. Dirbo Lietuvos aeroklube instruktoriumi, vėliau paskirtas eskadrilės vadu. Sovietams okupavus Lietuvą, ėjo Dariaus ir Girėno sklandymo mokyklos viršininko pareigas. Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, gyveno ir dirbo uošvio Jono Statkevičiaus ūkyje Pasūduonio k. 1945 m. įsitraukė į partizaninį sąjūdį, kartu su kitais kūrė Tauro apygardą. 1945-08-15 išrinktas Tauro apygardos vadu. 1945-10-22 suimtas, tardytas ir kankintas. Sušaudytas 1946 m. lapkričio 26 d. Vilniuje.

Categories: