1881 m. birželio 24 d. Telšiuose gimė Vladas Mažonas-Mažonavičius – kunigas, marijonas, žurnalistas, pedagogas. 1900 m. įstojo į Peterburgo dvasinę seminariją, 1905 m. ją baigęs metus studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1906 m. įšventintas kunigu. Dirbo įvairiose katalikų parapijose Rusijoje bei Baltarusijoje. 1920 m. parvykęs į Lietuvą dirbo Ukmergės ir Šiaulių gimnazijose. 1924 m. įstojo į Marijonų kongregaciją. Marijonų kongregacijai jis buvo stipri intelektualinė paspirtis: apsiskaitęs, poliglotas, veiklus, visuomeniškas, charizmatiškas. Redagavo marijonų leidžiamus laikraščius, buvo populiarus publicistas, pedagogas, nevengė veiklos su moksleivių organizacijomis. 1926-1932 m. gyveno ir dirbo Marijampolėje, 1932-1934 m. – Londone, 1934-1938 m. – Kinijoje ir Japonijoje (išvykęs su misionieriška misija tuo metu priklausė Rytų apeigų Unitų bažnyčiai ), 1939 m. sugrįžo į Marijampolę. 1941 m. KGB suimtas ir išvežtas į Kraslago lagerį Krasnojarsko srityje. 1944 m. sunkiai sergantis pervežtas į Butyrkų kalėjimą, gydytas ligoninėje. Mirė 1945 m. sausio 21 d., palaidojimo vieta nežinoma.

Categories: