1871 m. spalio 30 d. Žečkalnių k., Pilviškių par., Vilkaviškio apskr. gimė Vincentas Dvaranauskas – Romos katalikų kunigas, marijonas, Seinų kunigų seminarijos profesorius ir vicerektorius, visuomenininkas ir leidėjas, publicistas. Mokėsi Barzdų ir Pilviškių pradinėse mokyklose, Suvalkų ir Lomžos gimnazijose, Seinų kunigų seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1899 m. buvo įšventintas kunigu. Nuo 1903 m. buvo Seinų kunigų seminarijos profesoriumi ir vicerektoriumi. 1911 m. įstojo į vienuolių marijonų ordiną. 1933-1937 m. paskirtas marijonų parapijos klebonu, Panevėžio bei Ukmergės marijonų vienuolynų vyresniuoju. 1939 m. perėmė marijonų vienuolyno valdymą, paskirtas Šv. Ignoto bažnyčios rektoriumi ir marijonų ordino provincijolu. Kartu su kitais 1905 m. įsteigė spaustuvę, kuri leido religinio turinio periodinius leidinius. Antrojo pasaulinio karo metu slėpė ir išgelbėjo keturis žydų tautybės vaikus. Mirė 1966 m. kovo 13 d. Marijampolėje.

Categories: