1861 m. sausio 2 d. Vaitiekupių k., Sintautų par., Šakių apskr. gimė Vincentas Jurgilas – kunigas, knygnešys, draudžiamos spaudos platinimo organizatorius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, po to Seinų kunigų seminarijoje. 1884 m. įšventintas į kunigus. Vikaravo Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje, perkeltas į Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčią ilgus metus dirbo jos klebonu. Vėliau paskirtas Seirijų dekanato dekanu. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą, įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių ir biblioteką. Mirė 1939 m. birželio 11 d. Meteliuose, Lazdijų raj. Palaidotas Metelių bažnyčios šventoriuje.

Categories: