1881 m. balandžio 17 d. Lapupio k., Prienų valsč. gimė Antanas Petrauskas – kunigas, marijonas, prozininkas, vertėjas ir politikas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1907 m. – Marijampolės pradžios mokyklos vikaras ir mokytojas, nuo 1924 m. Marijampolės mokyklose dirbo kapelionu ir mokytoju. Mirė 1944 m. kovo 31 d. Kaune. Palaidotas Marijampolėje.

Categories: