1881 m. vasario 19 d. Kumetiškių vienk., Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Konradas Juozas Aleksa – veterinarijos mokslų daktaras, profesorius, sociologas, visuomenės veikėjas, 1899 m. baigė Marijampolės gimnaziją. 1903 m. – Varšuvos veterinarijos institutą ir liko jame dirbti. 1922-1924 m. dėstė Dotnuvos žemės ūkio technikume, 1924-1938 m. Žemės ūkio akademijoje, 1926-1927 m. ir 1928-1936 m. – prorektorius, profesorius (1927 m.). 1932-1938 m. – nuolatinis Lietuvos atstovas Tarptautiniame epizootiniame biure Paryžiuje. Vienas Veterinarijos akademijos kūrėjų ir Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos steigėjų (kelerius metus – jos pirmininkas). 1938-1940 m. ir 1944-1956 m. dėstė Lietuvos veterinarijos akademijoje. Buvo sovietų valdžios kritikuojamas ir persekiojamas dėl slapta studentams dėstomo, tuomet uždrausto genetikos mokslo. Pirmasis Lietuvoje tyrė kapinynuose iškastų žirgų griaučius, buvo veterinarinės ir zootechninės fiziologijos mokslo pradininkas. Mirė 1956 m. lapkričio 6 d. Kaune.

Categories: