1871 m. rugsėjo 7 d. Balsupių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Vincas Bielskus – knygnešys, visuomenininkas, „Sietyno“ iždininkas, mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Mirė 1958 m. vasario 11 d. Tomsko sr., Rusija. 1990 m. liepą perlaidotas Balsupiuose, Marijampolės sav.

Categories: