1880 m. gruodžio 17 d. Pikžirnių k., Sintautų valsč., Šakių apskr. gimė Juozas Vailokaitis – politikos bei visuomenės veikėjas, kunigas, leidėjas, verslininkas, bankininkas, spaudos darbuotojas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje ir Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1906–1915 m. žurnalo „Šaltinis“ redaktorius. Už Rusijos imperijos valdžiai nepalankius straipsnius ne kartą baustas. 1912 m. su broliu Jonu Vailokaičiu įkūrė Brolių Vailokaičių bendrovę. 1915–1918 m. pasitraukė į Rusiją. 1919 m. Vilniuje bolševikų suimtas, kalintas Vilniuje, Daugpilyje, Smolenske. 1920–1922 m. buvo Steigiamojo Seimo Ekonominės komisijos pirmininkas, I ir II Seimo atstovas. 1919 m. su broliu J. Vailokaičiu įsteigė Ūkio banką, buvo bendrovių „Metalas“, „Medus“, „Linas“, „Palemonas“, „Maistas“, „Eksimportas“, „Urmas“ steigėjai ir savininkai. Juozas ir Jonas Vailokaičiai buvo laikomi turtingiausiais žmonėmis ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Apie 15 % gautojo pelno skirdavo labdarai, rėmė lietuviškas kultūros, socialines, švietimo draugijas, aukštąsias mokyklas, studentus. J. Vailokaitis 1941-06-14 suimtas, ištremtas į Tomsko sritį. 1944 m. grįžo į Lietuvą, klebonavo Paštuvoje. Mirė 1953 m. rugpjūčio 2 d. Paštuvoje, Kauno raj.

Categories: