1890 m. sausio 1 d. Puskepurių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Papečkys – visuomenės ir kultūros veikėjas, Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas, krašto apsaugos ministras, žurnalistas, poetas, prozininkas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1916 m. baigė teisės studijas Maskvos universitete. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę baigė Maskvos Aleksejaus karo mokyklą. Buvo Maskvos lietuvių tremtinių komiteto juriskonsultas. Po 1917 m. bolševikų perversmo išvyko į Šiaurės Kaukazą. Nuo 1919 m. mobilizuotas kovojo generolo Antono Denikino Baltojoje armijoje. 1919 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą, Lietuvos kariuomenės savanoris. Paskirtas valstybės gynėjo padėjėju kariuomenės teisme. 1926 m. XIII vyriausybės Krašto apsaugos ministras. 1927 m. pulkininkas leitenantas. Išleistas į atsargą 1927–1928 m. advokatavo Kaune. Nuo 1929 m. sausio 1 d. Valstybės Tarybos narys, 1938–1940 m. Valstybės Tarybos pirmininko pavaduotojas. Buvo aktyvus Lietuvos įstatymų kūrėjas ir teisės aktų tvarkytojas. Bendradarbiavo spaudoje. 1941 m. suimtas, kalėjo Severouralsko lageryje, rengė kalinių sukilimą. Sušaudytas 1942 m. lapkričio 4 d. Sverdlovsko kalėjime.

Categories: