1881 m. vasario 28 d. Paraišupio k., Sasnavos valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Grigaitis – Lietuvos karo veikėjas, teisininkas, generolas leitenantas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1904 m. baigė Maskvos universitetą. Tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1917 m. dalyvavo Rusijos lietuvių seime Petrograde. 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, buvo Tiekimo skyriaus viršininko, kariuomenės intendanto padėjėjas. 1920-1922 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijoje, dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1922-1926 m. ėjo Kariuomenės teismo valstybės gynėjo padėjėjo pareigas, 1927-1940 m. – Kauno apygardos teismo pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. išvyko į JAV. Mirė 1947 m. sausio 19 d. Dorothy, Naujojo Džersio v-ja.

Categories: