1821 m. vasario 7 d. (gimimo vieta nežinoma) gimė Juozapas Gegužinskas – kunigas marijonas. 1856-1861m. Marijampolės bei Igliaukos marijonų vienuolyno vyresnysis, Igliaukos metrikų vedėjas. 1863-1864 m. sukilimo metu rėmė sukilėlius. Buvo apkaltintas lankęs miške sukilėlių būrį. Už tai 1863 m. areštuotas, 1864 m. ištremtas į Sibirą. 1871 m. jam buvo leista grįžti į Kuršą (Latvija). Mirė1887 m.

Categories: