1936 m. sausio 8 d. Marijampolėje gimė Janina Arbačiauskienė-Vaitkevičiūtė – ilgametė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė. Pradėjo dirbti 1954 m. klubo skaityklos vedėja, nuo 1956 m. – Kapsuko rajoninėje vaikų bibliotekoje, nuo 1962 m. – Marijampolės rajono vaikų bibliotekos vedėja, 1963 m. paskirta Kapsuko rajoninės bibliotekos vedėja, 1976-2002 m. – Kapsuko rajono centrinės bibliotekos, vėliau Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė. Mirė 2008 m. liepos 28 d. Kaune. Palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.

Categories: