1951 m. sausio 21 d. Lepšių k., Šakių raj. gimė Česlova Jakštytė (tikras vardas – Česė Aldona Kavaliauskienė) – poetė. Mokėsi Katilių (Šakių raj.) pradžios mokykloje, Griškabūdžio bei Lukšių vidurinėse mokyklose. Baigė Marijampolės kultūros mokyklą. Dvylika metų dirbo Jono Bendoriaus memorialiniame muziejuje. Eilėraščius rašyti ir publikuoti pradėjo dar mokykloje. Jos kūryba publikuota rajoninėje ir respublikinėje periodinėje spaudoje, almanachuose, rinkiniuose. Yra sukūrusi tekstų dainoms, romansams, giesmėms. Išleido poezijos rinkinius: “Lygumų liepsnos” (1994 m.), “Ką man mena alyvos” (1995 m.), “Nukirptos kasos” (1999 m.), “Sonetai” (2004 m.),”Amžiai ir mirksniai” (2006 m.) ir kt.. Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 2007 m.

Categories: